Informacije o korištenju

Žig "Njuškalo", logotip "Njuškalo" kao i samo ime Njuškalo, intelektualno su vlasništvo društva Njuškalo d.o.o. koje je zaštićeno zakonom te registrirano pri nadležnom Državnom zavodu za zaštitu intelektualnog vlasništva.

Isto tako, žig, logotip te ime "Njuškalo" su dio su vizualnog identiteta zakonom zaštićene robne marke. Pravo je i obveza nositelja prava intelektualnog vlasništva nadzor nad korištenjem zaštićenog intelektualnog vlasništva, a sve u svrhu i cilj, kako korisnici usluga koje pruža "Njuškalo" ne bi bili dovedeni u zabludu – upotreba navedeno intelektualnog vlasništva kod nekog tko nije Njuškalo i koja nije autorizirana mogla bi korisnike navesti na zabludu da posluju s nositeljem prava intelektualnog vlasništva,a koje je društvo Njuškalo d.o.o.

U nekim slučajevima, logotip kojeg možete preuzeti na ovim stranicama je dostupan za korištenje bez autorizacije, a to se odnosi isključivo na nekomercijalne upotrebe – primjerice, za vaše interne prezentacije.

Ako ste vlasnik web trgovine i ujedno imate trgovinu na Njuškalu, te biste htjeli napraviti poveznicu između te dvije internetske lokacije, molimo svakako nas pisanim putem kontaktirajte prije uporabe, a radi odobrenja, sve kako bi se izbjeglo kršenje zakonom zaštićenih prava nositelja intelektualnog vlasništva.

Situacije u kojima nikako nije dozvoljeno koristiti Njuškalovo ime i logotip:

  • Na vašim vizitkama
  • Na linkovima web stranica
  • Kao ime domene
  • Kao ime vaše trgovine na Njuškalu ili vaše korisničko ime
  • Kao dio oznake vaše e-mail adrese
  • U izlogu vaše trgovine
  • Bilo koji način koji bi mogao navesti nekoga da pomisli kako vas Njuškalo sponzorira ili da ste dio Njuškala (povezana pravna osoba)

U kojim situacijama vam je potrebna prethodna pisana suglasnost:

  • Bilo koje korištenje "Njuškalo" zaštićenog intelektualnog vlasništva koje nije interno
  • Bilo koja upotreba jednog ili više dijelova "Njuškalo" zaštićenog intelektualnog vlasništva
  • Bilo koja upotreba "Njuškalo" imena ili logotipa ili bilo kojeg drugog "Njuškalo" zaštićenog intelektualnog vlasništva u primjerice, ali ne ograničeno, knjigama, kod merchandisinga i sponzorstava (uključujući konferencije)

Trebaš pomoć?